ĐỒ HỌA 360 - CHIA SẺ, HƯỚNG DẪN VỀ ĐỒ HỌA - KÊNH ĐỒ HỌA HÀNG ĐẦU - ĐÀO TẠO NGHỀ THIẾT KẾ IN ẤN, QUẢNG CÁO

Mã màu trong Photoshop

Tác giả: Đồ họa 360

Mã màu trong Photoshop
Mới bước chân vào thế giới Đồ họa, Rất nhiều các Bạn sẽ thấy rất choáng ngợp với các mã của màu sắc, Chỉ có cách là làm việc nhiều thì chúng ta mới có thể quen được các mã màu đó. Hôm này Đồ họa 360 sẽ chia sẻ tới các Bạn các mã màu trong PhotoShop. Những mã màu này ở hệ mã Hexa
  
Tên Màu
Mã Code (Hexa)
red
FF0000
yellow
FFFF00
lime
00FF00
cyan
00FFFF
blue
0000FF
magenta
FF00FF
Color Name
Hexadecimal Code
white
FFFFFF
whitesmoke
F5F5F5
gainsboro
DCDCDC
lightgrey
D3D3D3
silver
C0C0C0
darkgray
A9A9A9
gray
808080
dimgray
696969
black
000000
darkslategray
2F4F4F
slategray
708090
lightslategray
778899
Tên màu
Mã Code (Hexa)
steelblue
4682B4
royalblue
4169E1
cornflowerblue
6495ED
lightsteelblue
B0C4DE
mediumslateblue
7B68EE
slateblue
6A5ACD
darkslateblue
483D8B
midnightblue
191970
navy
000080
darkblue
00008B
mediumblue
0000CD
dodgerblue
1E90FF
deepskyblue
00BFFF
lightskyblue
87CEFA
skyblue
87CEEB
lightblue
ADD8E6
powderblue
B0E0E6
Tên màu
Mã Code (Hexa)
azure
F0FFFF
lightcyan
E0FFFF
paleturquoise
AFEEEE
mediumturquoise
48D1CC
lightseagreen
20B2AA
darkcyan
008B8B
teal
008080
cadetblue
5F9EA0
darkturquoise
00CED1
aqua
00FFFF
turquoise
40E0D0
aquamarine
7FFFD4
mediumaquamarine
66CDAA
Tên màu
Mã Code (Hexa)
darkseagreen
8FBC8F
mediumseagreen
3CB371
seagreen
2E8B57
darkgreen
006400
green
008000
forestgreen
228B22
limegreen
32CD32
lime
00FF00
chartreuse
7FFF00
lawngreen
7CFC00
greenyellow
ADFF2F
palegreen
98FB98
lightgreen
90EE90
springgreen
00FF7F
mediumspringgreen
00FA9A
darkolivegreen
556B2F
olivedrab
6B8E23
olive
808000
Tên  màu
Mã Code (Hexa)
darkkhaki
BDB76B
darkgoldenrod
B8860B
goldenrod
DAA520
gold
FFD700
khaki
F0E68C
palegoldenrod
EEE8AA
blanchedalmond
FFEBCD
moccasin
FFE4B5
wheat
F5DEB3
navajowhite
FFDEAD
burlywood
DEB887
tan
D2B48C
rosybrown
BC8F8F
sienna
A0522D
saddlebrown
8B4513
chocolate
D2691E
peru
CD853F
sandybrown
F4A460
darkred
8B0000
maroon
800000
brown
A52A2A
firebrick
B22222
Tên màu
Mã Code (Hexa)
indianred
CD5C5C
lightcoral
F08080
salmon
FA8072
darksalmon
E9967A
lightsalmon
FFA07A
coral
FF7F50
tomato
FF6347
darkorange
FF8C00
orange
FFA500
orangered
FF4500
crimson
DC143C
red
FF0000
deeppink
FF1493
fuchsia
FF00FF
hotpink
FF69B4
lightpink
FFB6C1
pink
FFC0CB
Tên màu
Mã Code (Hexa)
palevioletred
DB7093
mediumvioletred
C71585
purple
800080
darkmagenta
8B008B
mediumpurple
9370DB
blueviolet
8A2BE2
indigo
4B0082
darkviolet
9400D3
darkorchid
9932CC
mediumorchid
BA55D3
orchid
DA70D6
violet
EE82EE
plum
DDA0DD
thistle
D8BFD8
Tên màu
Mã Code (Hexa)
lavender
E6E6FA
ghostwhite
F8F8FF
aliceblue
F0F8FF
mintcream
F5FFFA
honeydew
F0FFF0
lightgoldenrodyellow
FAFAD2
lemonchiffon
FFFACD
cornsilk
FFF8DC
lightyellow
FFFFE0
ivory
FFFFF0
floralwhite
FFFAF0
linen
FAF0E6
oldlace
FDF5E6
antiquewhite
FAEBD7
bisque
FFE4C4
peachpuff
FFDAB9
papayawhip
FFEFD5
seashell
FFF5EE
lavenderblush
FFF0F5
mistyrose
FFE4E1
snow
FFFAFA

      Hi vọng sẽ giúp đỡ cho các Bạn phần nào trong quá trình làm quen bảng màu!
Chúc các Bạn có những trải nghiệm thú vị. Like để động viên  https://www.dohoa360.com/ và chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé!
     Mọi đóng góp, thắc mời mời Bạn Comments ngay dưới bài. Mình sẽ có những phản hồi thỏa đáng!
Tags: , , ,

CHIA SẺ ỦNG HỘ

bài viết mới

Download Photoshop CC2017

Tác giả: Đồ họa 360

Bộ font Icon cho thiết kế

Tác giả: Đồ họa 360

BÀI XEM NHIỀU NHẤT

Mã màu trong Photoshop

Tác giả: Đồ họa 360

Mẫu Trống Đồng vector

Tác giả: Đồ họa 360

Font chữ Chúc Mừng Năm mới

Tác giả: Ngọc Hiệp

Neat Image Pro 6.0 Plugin cho Photoshop

Tác giả: Đồ họa 360

Chat Zalo
Gọi Đồ họa 360